Nordborg Ringridnings Historie

04-Juni-2017

Ringridersporten er ingenlunde nyt, den er i Danmarkshistorien allerede kendt i Christian d. 4. tid.
I begyndelsen af 1600 tallet blev der, når Chr 4. holdt fest opsat en fornem galge på Amager fælled, hvor gæsterne havde mulighed for, at ride efter ringen.

Denne sport er nok kommet her til øen i begyndelsen af det 19. århundrede.
Hertugen på Augustenborg Slot var meget interesseret i heste og drev i en årrække et anseligt hestestutteri.
Hvert år havde han så hestemønstring ved Romursgård og i denne forbindelse blev der afholdt forskellige former for konkurrencer , bl.a. at ride efter ringen.
Dette har nok afstedkommen, at man rundt i landsbyerne har begyndt deres egne ringridninger.
I 1888 blev der afholdt det første kreds ringridning i Sønderborg, hvor ryttere kunne deltage fra hele amtet.
I de optegnelser der findes om ringridningen i Sønderborg i de første år, ses det, at Nørherred har været godt repræsenteret, dette har nok afstedkommen, at man i Nordborg har sagt, Det kan vi også i Nordborg.
Dette har nok afstedkommen, at man rundt i landsbyerne har begyndt deres egne ringridninger.

På Nordborg slot, var der på det tidspunkt gæstgivergård og værten der hed Gehl, var en mand der forstod at trække folk til huse, byens handlende og håndværkere havde i kroen der daglige bierstunde og det er stor sandsynlighed for, at der ved en sådan lejlighed er kommen på tale, at stifte en ringriderforening for Nørreherred. En af initiativtagerne og i øvrigt den første formand, var slagtermester Peter Iversen, Nordborg ( senere Augustenborg) fik startet den første ringriderfest på slotsgrunden i 1892 med ganske få ryttere, men der skulle ikke gå mange år før der efterhånden samledes omkring et par hundrede ryttere.

Ringridningen foregik som i Sønderborg i to dage, nemlig søndag og tirsdag og altid i slutningen af juni, som det i øvrigt stadig er. I 1910/11 blev slottet solgt, det var nogle år før bleven købt af kommunen, kroen var nedlagt og et tysk foretagende byggede slottet op i dets nuværende stil og indrettede tysk højskole der. Ringriderfesten afholdtes nu indtil 1. verdenskrig udbrud i 1914 ved Søby Kro. I krigsperioden var der i sagens natur ingen fest, men allerede i 1919 begyndte man igen. Bag det gamle Nørreherredhus på løjtertoft, lejede man en mark, og med daværende formand Nicolai Frederiksen, Mosevang i spidsen, blev de årlige fester fremover holdt der. I forbindelse med ringridningen var der søndag, mandag og tirsdag bal på alle byens hoteller og kroer, så der var mange folk i byen fra omegnen, - det var i øvrigt den eneste årlige byfest, Rytterantallet lå i første halvdel af tyverne mellem 150 og 200, men faldt efterhånden, som mindre ringriderfester opstod i landsbyerne rundt i Nørreherred.

Del siden